Noen eksempler på hva vi kan utføre:

Kolsrud Anleggsgartner

Vi kan hjelpe deg med grøntarealene på lekeplassen til barnehagen, golfbanen, kirkegårder, idrettsanlegg, gater og naturområder.

Vi setter farge på folks hverdag ved å bygge og vedlikeholde grøntarealer og rekreasjonsområder.

Vi arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder.
Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Våre arbeidsoppgaver inkluderer:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider som omfatter trær, busker og blomster

Kontaktinfo

Ring oss på 69 91 11 50
/ 901 27 089

E-post: kols-anl@online.no

Vår adresse er:

Klosterveien 7
1570 Dilling